Disclaimer

Solid Floors zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Te allen tijde is Solid Floors gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Solid Floors geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Solid Floors geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. Solid Floors garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (via de lokale mailclient van een gebruiker, via electronische informatiedragers dan wel via reactieformulieren of andere communicatiemiddelen op de website) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Solid Floors aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Solid Floors heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina's die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail-adres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

Neem contact met ons op voor
Een vrijblijvende offerte of als u meer informatie 
wenst over onze producten?
crossmenu